Vores hjemmeside indeholder alt lige fra de forskellige stofskiftesygdomme, følgesygdomme og behandlingsmuligheder samt oplysninger om medicin, der stammer fra andre stofskiftesyges erfaringer, samt informationer og bl.a. forskning fra eksterne kilder, med kildeangivelse, og tilladelser. Vi er selv patienter. Vi brænder for at formidle informationer om stofskiftesygdomme, såvel som følgesygdomme, symptomer, bivirkninger og individuel medicinering. Vores kæphest er, at kæmpe for, at blive synlige i sundhedssystemet.

Ønsker du at melde dig ind i vores frivillige, uafhængige forening StofskifteSupport?
Læs om vores formål – regnskab og vedtægter på indmeldelsessiden:
Tryk på nedenstående billede:

Indmeldelse i Foreningen StofskifteSupport
Vi tæller 2000 medlemmer i vores forening.

Alle spørgsmål og svar omkring medicin og behandling, bør altid understøttes af en læge

 

Du kan kontakte os her:

 

Det er gratis at melde sig ind i vor lukkede Facebookgruppe Stofskiftesupport – vi er pt. ca. 23.300 medlemmer  –

Tryk på billedet for at melde dig ind

 

Facebookgruppen Stofskiftesupport

DET DANSKE LÆGELØFTE LYDER SÅLEDES:

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

Opdateret 21.07.2020

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »