Om os – Kontakt

Vi er ikke læger!

Vores hjemmeside indeholder alt lige fra de forskellige stofskiftesygdomme, følgesygdomme og behandlingsmuligheder samt oplysninger om medicin, de stammer fra andre stofskiftesyges erfaringer, samt informationer og bl.a. forskning fra eksterne kilder, med kildeangivelse, og tilladelser. Vi er selv patienter. Vi brænder for at formidle informationer om stofskiftesygdomme, såvel som følgesygdomme, symptomer, bivirkninger og individuel medicinering. Vores kæphest er, at kæmpe for, at blive synlige i sundhedssystemet.
Oversættelser på vores hjemmeside kan indeholde fejl og mangler. Oversættelserne er ikke udført professionelt, hvorfor der forekommer både stavefejl, kommafejl, og mere eller mindre skæve vendinger. En professionel gennemgang af siden vil kræve ressourcer, vi ikke har.

Alle spørgsmål omkring medicin og behandling, her på siden, bør altid understøttes af en læge.


Det er gratis at melde sig ind i vor lukkede Facebookgruppe Stofskiftesupport – vi er pt. ca. 22.100 medlemmer.

Meld dig ind i vores Facebook gruppe

Du kan kontakte os på email : info@stofskiftesupport.dk –


Ønsker du at melde dig ind i vores Frivillige Forening StofskifteSupport?
Det kan du gøre her: 
Meld dig ind i vores forening – alle informationer omkring foreningen findes på dette link.

Vi tæller 1750 medlemmer i vores forening.

Foreningen StofskifteSupports formål

Foreningen StofskifteSupport søger at forbedre vilkårene for alle stofskiftepatienter i Danmark – uanset køn, alder og etnicitet – og uanset typen af og årsagen til stofskiftelidelsen. Vi arbejder for hurtigere diagnosticering, flere valgmuligheder i medicinering og bedre dialog med sundhedsvæsenet, blandt andet ved at øge både patienternes og lægernes viden om stofskiftesygdomme, herunder bredere viden om de forskellige behandlingsmuligheder, der findes, og andre faktorer, der spiller ind for at behandlingen skal være vellykket.

Foreningens mål har to ben; fokus på patienten selv og fokus på den samfundsmæssige udvikling i forhold til behandling af stofskiftepatienter, som vi arbejder på:

Patienten selv 

  • At løfte patienternes egen viden om stofskiftesygdomme; herunder at give adgang til information om forskellige behandlingsmuligheder og andre faktorer, der kan spille ind i et sygdomsforløb. Samlet set en mulighed for at finde relevante informationer, som kan gøre patienten til en bedre advokat for sig selv.
  • Dette gøres blandt andet ved hjemmesiden, stofskiftesupport.dk, Facebookgruppen Stofskiftesupport, foldere der distribueres på relevante steder, herunder lægeklinikker, hospitaler, biblioteker, helsebutikker m.fl., foredrag, medlemskomsammen.

Vi arbejder for at påvirke den samfundsmæssige udvikling i forhold til behandling af stofskiftepatienter

  • Herunder ansvarshavende Politikere – Lægemiddelstyrelsen – Sundhedsstyrelsen – Endokrinologer o.a. således at fokus på stofskiftesygdomme øges og behandlingen forbedres. Dette gøres blandt andet ved konstant at holde os ajour med forskning og udvikling, hvorfor vi straks kan kommunikere til de ansvarshavende, så snart det er nødvendigt
  • Vi henvender os proaktivt til medierne, til Folketinget, til regionerne og til Endokrinologerne med ønske om tiltag, som kan forbedre vores vilkår.
  • Især søger vi dialogen med de ansvarshavende

DET DANSKE LÆGELØFTE LYDER SÅLEDES:

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

Kilde: wikipedia.org

 

18700561_1413192655407431_4035259909632014189_o

Demonstration 2017

Nytorv i København

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »