Pressemeddelelse 
Demonstrationen på Nytorv i København –  25.05.2017 – kl. 13.00 


Til kamp for bedre behandling

Af Journalist Gitte Roe Eriksen

 

For tredje år afholdes der Stofskiftedemonstration på Nytorv i København på World Thyroid Day. Det sker torsdag d. 25. maj kl. 13. Her sættes der fokus på den katastrofalt dårlige behandling mange stofskiftepatienter udsættes for i det danske sundhedsvæsen.

 

Hver 10’ende dansker rammes af en stofskiftesygdom. Mange føler sig ikke hørt, set eller hjulpet af den nuværende behandling. Og selv om sygdommen så småt har fået større bevågenheden, så går det ikke i den rigtige retning for de mange, der til dagligt slås med sygdommen.Tværtimod.

For i sygehusvæsenet hos speciallægerne gøres der tiltag til at stoppe medicineringen med Thyroid, der er en animalsk udvundet stofskiftemedicin. Thyroid udskrives ikke længere af endokrinologer riget over, og de patienter, som alligevel ad anden vej vælger at få medicinen, fordi de får det bedre på medicinen, nægtes hjælp af samme speciallæger.

Ligeledes har mange – både praktiserende læger/hospitaler/endokrinologer flere steder i landet fjernet muligheden for at få foretaget blodprøverne frit T3 samt frit T4, hvilket bringer patienterne medicineret med Thyroid og T3-medicinen Liothyronin i fare for overdosering, og i værste tilfælde dødsfald.

–  Det er rigtig svært at være oprigtigt optimistisk for fremtiden. Vi har i de seneste måneder oplevet mere pres end i alle de år, vi har været i gang med at kæmpe for bedre diagnosticering og behandling af vores, for de flestes vedkommende, kroniske stofskiftelidelser. Vi bliver holdt som gidsler og tvunget til medicin, som flere ikke får det bedre af. Samtidig bliver vi frarøvet medicin, som vi rent faktisk FÅR det bedre af. Det giver ikke mening, siger Anett Kromann.

Vores største ønske er samarbejde 

”Der har været en tendens til, at højt og lavt stofskifte blev betragtet som banalt og let at behandle, men vores undersøgelser viser, at det er tilstande, som trods behandling har langtidskonsekvenser for helbredet, siger Laszlo Hegedüs, professor på Syddansk Universitet og overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.”

Anett Kromann gør opmærksom på, at foreningen ikke kæmper imod sundhedsvæsenet. 

– Vores allerstørste ønske er samarbejde og dialog. Vi får at vide, at speciallægerne følger nationale behandlingsvejledninger. Men vejledningerne siger klokkeklart, at der kan og bør gives anden behandling end den syntetiske T4 behandling, hvis patienten har vedvarende symptomer ved den syntetiske behandling. Der står endda i nationale vejledninger, at lægen skal samarbejde med patienten.

Flere patienter vælger i dag at opsøge private læger og betaler selv af egen lomme for at få den hjælp, som det offentlige sundhedssystem i bund og grund skulle tilbyde. Men ikke alle har råd til at gå den private vej, og oplever i stedet en behandling, hvor de ikke får det bedre – eller bliver lyttet til.

–  Er det rimeligt, at VI skal overbevise lægen om, at det er os, der mærker vores egen krop og bedst ved, hvordan vi har det? At vi i hvert fald ved det bedre, end et tal på en skærm? Er det rimeligt, at lægen tilsidesætter sin egen kliniske vurdering, stopper vat i ørerne og alene kigger på tallet på skærmen, når lægen skal beslutte, om vi er ”velbehandlede”?, spørger Anett Kromann.

– Det er ikke vores hysteri eller vores mistro, der har skabt vores situation – det er svigt i helt basale lægefaglige færdigheder.

Det er der, det begynder. Og det er der, der må tages fat, siger Anett Kromann.

 

 World Thyriod Day
Det er 3. gang StofskifteSupport afholder demonstration. Det sker på World Thyroid Day den 25. maj 2017 på Nytorv i København kl. 13. Målet er at øge opmærksomheden på de mange, der har en stofskiftesygdom.

 

Om StofskifteSupport
Foreningen StofskifteSupport er stiftet af Anett Kromann og Joan Lowe i 2014. Formålet er at kæmpe for hurtigere diagnosticering, bedre behandling og ikke mindst flere behandlingsmuligheder for ALLE stofskiftepatienter, uanset hvilken stofskiftelidelse og hvilken medicinsk behandling, de fungerer bedst med.
Stofskiftesupport
har en lukket Facebookgruppe. Facebookgruppen har mere end 16.000 medlemmer. På stofskiftesupport.dk kan man læse om sygdommene, medicin, forskning, blodprøver og meget mere.
For yderligere information:
Kontakt: info@stofskiftesupport.dk

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »