Lavt stofskifte – Psykologiske og kognitive aspekter – 
af Sidsel Bekke-Hansen

Bogen er udkommet –  Køb din bog her eller du kan bestille din i din boghandel – Nu også som e-bog køb den her

Lavt stofskifte – psykologiske og kognitive aspekter henvender sig til mennesker, som har fået konstateret stofskiftesygdom i deres voksenliv, samt til deres pårørende. Bogen er også relevant for fagfolk, der arbejder med lavt stofskifte i det daglige. I bogen sættes fokus på de mulige psykologiske symptomer ved lavt stofskifte. Symptomer som nedtrykthed, manglende initiativ, glædesløshed og angst. Bogen kommer også omkring mulige kognitive symptomer så som opmærksomheds- og hukommelsesbesvær, vanskeligheder med at træffe og gennemføre beslutninger samt at orientere sig i rum og retning. Indledningsvist præsenteres medicinske fakta om lavt stofskifte herunder symptomer, behandling og potentielle følgesygdomme.

Bogen handler endvidere om de mulige reaktioner ved at få en kronisk sygdom. Om mulige ændringer i livskvalitet, sociale relationer og arbejdsforhold samt ufrivillig barnløshed, seksualitet og følelser af tab og sorg. Der kommes med forslag til lindring, hvis man oplever symptomer fra sit lave stofskifte herunder fokus på stressreduktion, bedring af søvn, livsstil, ændring af negative eller ængstelige tanker samt opmærksomheds- og hukommelsesstrategier.

Der inddrages viden fra nyeste forskning i bogen og viden fra klinisk sundhedspsykologi. Ligeledes præsenteres otte fortællinger fra danskere, der lever med lavt stofskifte.

Bogen kan læses på flere niveauer. Læseren kan orientere sig i de indledende resumer af hvert kapitel og herefter læse udvalgte dele af bogen. Eller få dybdegående og forskningsbaseret viden om lavt stofskifte ved at læse bogen kronologisk.

Det Akademiske Råd har den 29. november 2012 tildelt Sidsel Bekke-Hansen ph.d.-graden i Psychology and Behavioral Sciences på grundlag af afhandlingen ”Interplay of Heart and Mind – Aspects of Cardiac Psychology”.

Udgivet 12. oktober 2018

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »