Hvorfor skal regionale centre for funktionelle lidelser kobles på midler til stofskiftesygdomme?

Det svarer til, at diabetesskoler lægges ind under regionale centre for funktionelle lidelser, for diabetes og stofskiftesygdom hører begge under endokrinologi!

 

 

Af Anett Kromann – Bragt i Sundhedspolitisk Tidsskrift 8. juni 2020

Der blev i oktober 2018 afsat fem mil. til medicinsk forskning i stofskiftet. Dette var et resultatet af en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 om en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet.

Vi ved, at der er tildelt midler til medicinsk forskning på området – foreningen StofskifteSupport er dog ikke informeret om, hvor langt forskningen er nået, eller om den pågår.

De fem mio. er en del af en samlet pulje på 17 mio. til styrket stofskiftebehandling.

Som en del af initiativerne på området fremgår:

”Der oprettes patientskoler for at øge forståelsen blandt patienterne for deres sygdom, for livet med en kronisk sygdom, og for hvad eventuelle symptomer eller gener, som de kommer til at opleve gennem livet.”

Læs artiklen i Sundhedspolitisk Tidsskrift

 

Endnu en artikel i Sundhedspolitisk tidsskrift:

Læs artiklen her

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »