Logisk kortslutning i behandling af Stofskiftesyge

Advokat Jens Ottosen-Støtt er gift med stofskiftepatient og beskriver i denne kronik den praksis og logik, han ud fra en juridisk vinkel mener er problematisk i behandlingen af stofskiftesyge. 

For en advokat, der i sagens natur ikke er medicinsk uddannet (men dog har erhvervet en vis viden fra en årrække i den Sociale Ankestyrelse), er det nærliggende at vurdere en sygdomsbehandling ud fra, om patienten får det bedre – dvs. at sygdommens symptomer er gået væk eller i det mindste er svækkede. Faktisk vil den ikke-medicinsk uddannede ikke kunne finde noget andet fornuftigt grundlag at vurdere behandlingen på.

Da jeg tidligere har hjulpet stofskiftegrupper i forbindelse med Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte (rapport fra Sundhedsministeriet fra 2018, red.), er det for mig interessant at læse indlæg på diverse hjemmesider/fora på nettet, hvor mennesker fortæller om deres oplevelser med sygdommen og den behandling, de tilbydes – og i særdeleshed om den behandling, de ikke tilbydes, og at de derfor er tvunget til at skaffe sig den ad andre veje – hvis de ellers har kræfter og økonomi til det.

 

 Læs artiklen her

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »