Stofskiftesygdom og vores sind

Det er vigtigt for stofskiftepatienter at være klar over, at T3 findes i store doser i det limbiske system i hjernen, altså i det system som er vigtigt for følelser som;

 • Glæde
 • Nydelse
 • Kærlighed
 • Hukommelse
 • Panik
 • Vrede
 • Rædsel osv.

Hvis du ikke har nok T3, eller hvis din T3 funktion er blokeret på celleniveau, vil der komme en kaskade af a-normale neurotransmittere, som igen kan føre til personlighedsforandringer. I tillæg, kan det føre til problemer med alle kognitive evner, og til at man delvist mister evnen til at lagre minder i både korttids og langtidshukommelsen.

Allerede i 1920-tallet, 30 år efter at man fandt ud af, at ekstrakter fra skjoldbruskkirtler fra dyr (Thyroid) kunne bruges til at behandle myxødem (lavt stofskifte), gjorde en engelsk læge et  forsøg med psykiatri patienter, ved at behandle dem med Thyroid.

Mange fik det meget bedre af denne behandling, selv om man idag kan stille spørsmålstegn ved hvordan disse forsøg blev udført.

I dag ved vi, at det er normalt med psykologiske og neurologiske symptomer når man har stofskifteproblemer. Nogen gange er det de psykologiske plager, som gør at en stofskiftesygdom bliver opdaget.

Desværre er det stadig sådan at mange patienter, både i norden og resten af verden, bliver fejldiagnosticeret med mentale plager, og bliver behandlet for dette med psykofarmika, men der hvor årsagen til plagene egentlig er, at man kan have stofskifteproblemer. Flere har kommet til os med sådanne historier – at de har fået diagnoser som bipolar, eller de har kæmpet med alvorlige depressioner i mange år, og er blevet behandlet for dette – før de til sidst fandt ud af, at det var stofskiftet, som ikke fungerede. Problemet med at blive behandlet for sådanne lidelser med antidepressiva, angstdæmpende medicin, antipsykotika og andet, er at denne medicin kan forværre den stofskiftesygdom man allerede har. Nogle af disse mediciner kan end dog nedsætte optagelsen af stofskiftemedicin.

Mere kendt er sammenhængen mellem fødselsdepression og stofskiftet. Det er ikke usædvanligt at gravide får stofskifteproblemer i forbindelse med fødsel, og de som får problemer er også i større fare for at udvikle fødselsdepression, ofte i langt alvorligere grad.

I tillæg findes der de, som ikke fungerer godt selv om de får behandling for deres stofskifteproblemer. Disse patienter vil have forskellige symptomer, som af og til vil manifestere sig som mentale lidelser.

Patientforeningen Thyroidea Norge mener, at mentale lidelser hos stofskiftepatienter må tages alvorligt, da nye studier har vist, at særlig hos kvinder vil en vanskelig barndom eller traumatiske hændelser, ofte føre til stofskiftesygdomme i voksenalderen.

Alligevel ser vi, at i de tilfælde hvor stofskiftesygdomme bliver behandlet optimalt, vil de psykologiske symptomer ofte reduceres. Særlig ser vi, at dette gælder konfrontations-angst, panik-angst og andre typer angstlidelser, depressioner, demens, svage kognitive evner og bipolare lidelser.

Det er værd at bemærke,  at studier viser at T4 Levaxin (Eltroxin/Euthyrox), og den form for T3 som bliver omdannet fra denne medicin, ikke passerer blod/hjerne-barrieren, hvilket betyder at hjernen ikke får nok T3. Nyere forskning har også vist, at i komparative studier, altså hvor patienter først prøver syntetisk T4 og derefter et Thyroid præparat, der vil forsøgspersonene ofte fortælle at de “har det bedre” uden at man kan se hvorfor i blodprøverne. Man kan måske tænke sig, at der er en mulighed for at hjernen bedre kan gøre nytte af denT3 som kommer fra Thyroid præparater.

Mange stofskiftepatienter, særlig de som har en autoimmun form for stofskiftesygdom, har problemer med nærings-optagelses-evnen i tarmen. Dette fører ofte til vitamin og mineralmangel med varierende alvorlighedsgrad. Særlig B12, andre B vitaminer og D vitamin er meget vigtige for nervesystemet. Dette skulle tilses, for de, som er under behandling med stofskiftemedicin. For de som stadig har mange symptomer, er det vigtigt at samarbejde med lægen for at undersøge dette ordentligt, blandt andet igennem at checke vitaminer, mineraler og andre hormoner. For mange vil det hjælpe betydeligt at starte tillægsbehandling med Liothyronin T3 eller overgå til Thyroid.

I The Journal of the Academy of Psychosomatic Medicine står det følgende i en artikel om mentale tegn på Hashimotos (den mest almindelige form for autoimmun hypothyreose);

Mentale problemer associeret med Hashimotos Thyreoidis kan komme før det klassiske, fuldt udviklede symptombillede på hypothyreose. De psykiatriske symptomer inkluderer forskellige mentale afvigelser, som depression, irritabilitet og forvirring.

Faktisk kan patienter blive fejldiagnosticeret med psykotisk depression, paranoid schizofreni eller den maniske fase af en manisk-depressiv lidelse (det som nu ofte kaldes bipolar lidelse, red.). For at checke patienten, må man udføre en grundig evaluering af stofskiftefunktionen, incl. test for antistoffer. Patienter responderer sædvanligvis godt på behandling med stofskiftehormoner.

Det er altså muligt for stofskiftepatienter at udvikle sindsygdomme.

Hovedårsagen til, at det ikke er usædvanligt for stofskiftepatienter at blive fejldiagnosticeret med bipolar lidelse er, at de med en autoimmun stofskiftesygdom, hvor vævet i kirtlen bliver nedbrudt af immunforsvaret, kan få voldsomme humørsvingninger, svinge mellem højt og lavt stofskifte ganske længe. Dette er som regel fordi, at selv om kirtlens generelle funktion svækkes, da den producerer mindre stofskiftehormoner, kan der ske det, at når kirtelvævet bliver nedbrudt, vil det pludselig frigøre rigtig mange hormoner fra kirtlen, fordi den ikke længere er bundet op i væv.

Dermed er det ikke usædvanligt, for de med autoimmun stofskiftesygdom, får så voldsomme svingninger i humøret og det mentale, at det kan opfattes som en mental lidelse, særlig i begyndelsen af den autoimmune reaktion og før sygdommen er brudt helt ud og derved kan ses i blodprøverne.

Holthorf Medical Group mener, at for de med alvorlig depression eller bipolar lidelse vil behandling kun med T4, ikke kunne være tilstrækkelig.

 

T3 behandling bør vurderes til alle patienter med disse mentale lidelser, uanset hvad blodprøverne viser

 

Mentale lidelser i sammenhæng med stofskiftesygdomme må tages alvorligt, særligt fordi man ved, at dersom man ikke får en optimal behandling for sin stofskiftesygdom over lang tid, vil man aldrig kunne helt slippe af med en del plager, og for nogen vil det betyde, at de altid vil have en svækket kognitiv funktion.

Så hvilke slags mentale og neurologiske symptomer kan maskere en stofskiftesygdom;

 • Myxødem – sindsforvirring
 • Rædsel for konfrontationer
 • Autist lignende opførsel (forstår ikke hvad der sker, kan ikke “læse” andre mennesker, dårlige sociale evner)
 • Voldsomme humørsvingninger
 • Hallucinationer – milde eller mere alvorlige, både høre- og syns-hallucinationer
 • Depression
 • Angst – forskellige typer
 • Reduceret evne til at lagre nye minder
 • Demens
 • Følelse af at være isoleret fra andre mennesker (mange beskriver dette som en følelse af at være fanget i en glasklokke)
 • Psykose eller psykotiske episoder
 • Maniske episoder
 • Raserianfald
 • Konsentrationsproblemer
 • Paranoia
 • Vanskeligheder med at knytte sig til andre mennesker
 • Vanskeligheder ved nære relationer
 • Reduceret følelsesliv
 • Overfølsomhed, følelsesmæssige overreaktioner på alt
 • Dysfori 
 • Reduceret intellektuel kapacitet
 • Reduceret indlæringsevne
 • Dårlig koncentration
 • Let at skræmme og gøre forskrækket
 • Ønske om at være alene
 • Fobier
 • Mental træghed
 • Mareridt
 • Schizofreni
 • Panikanfald
 • Parkinsons sygdom
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Selvmordstanker
 • Sæsonbaseret depression
 • Støj og/eller stemmer i hovedet
 • Vrangforestillinger
 • Kan ikke bede om hjælp
 • Kan ikke følge med i samtaler
 • Mangel på tillid til andre mennesker
 • Manglende evne til at tage hånd om egne problemer

Kilde :
http://thyroidea.no/
se links på thyroidea norge
Oversat med tilladelse fra Thyroidea Norge af Anett Kromann
Udgivet 1.09.2014
Opdateret 11.03.2019


Metaboliske problemer og hormonforstyrrende abnormiteter:

Mennesker med problemer i skjoldbruskkirtlen, eller for lidt sukker i blodet (hypoglykæmi),
kan have for lave eller for høje mængder af natrium eller calcium,
eller en nedsat evne til at absorbere vitamin B12 kan udvikle demens lignende symptomer,
eller andre personlighedsændringer.

http://www.mayoclinic.org

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »