Hvorfor behandler lægerne stofskiftepatienter som uvidende børn?
Af DR. Malcolm Kendrick

 

Her er en forestillet, (men ikke langt fra sandheden), samtale mellem en læge og en patient:

Patienten:

“Hvorfor kan jeg ikke få T3? Jeg har det meget bedre, når jeg får T3 tilført. ”

 Lægen:

“Fordi jeg siger det.”

I dag får læger, i hvert fald når de er under uddannelse, gentagne gange fortalt, at de aldrig må være formynderiske. Hvis de er formynderiske vil det resultere i et øjeblikkelig mistillidsvotum. Lægerne får at vide, at de skal undersøge patienternes forventninger, lytte til deres bekymringer og frygt, og arbejde med dem i partnerskab som skal føre til et terapeutisk samarbejde.
De fleste mennesker har aldrig hørt om hormonet T3. Men DR Kendrick er villig til at vædde på, at hvis du har hørt om det, og du er patient, vil du helt sikkert vide alt om dette særlige hormon. Du vil helt sikkert vide tusind gange så meget som din praktiserende læge, som måske bliver modvillig når du nævner T3.
For at være ærlig, indtil for omkring et år siden havde jeg ingen reel idé om, hvad T3 var, men jeg har lært en hel del siden.

»Thyreoideahormoner, triiodothyronin (T3) og dens prohormon, thyroxin (T4), er tyrosin-baserede hormoner, der produceres af skjoldbruskkirtlen, som er hovedansvarlige for regulering af stofskiftet. ”

I virkeligheden, i fysiologisk forstand i det mindste, kommer T4 før T3, idet T4 produceres næsten udelukkende af skjoldbruskkirtlen i et forhold på ca. 17:1, T4 til T3.

T4 omdannes i forskellige væv og organer til T3, hvor det bliver det biologisk aktive hormon.
Uanset hvilket hormon som kommer først, kan det hævdes, at det er T3, der er nøglen, fordi T4 dybest set er et ”prohormon”.


»Et prohormon henviser til et engageret forløber for et hormon, sædvanligvis med minimal hormonal virkning i sig selv. Udtrykket er anvendt i lægevidenskaben siden midten af det 20. århundrede.”

Selv om selve tallet ikke er helt klart, siges det som regel, at T3 er fem gange mere biologisk aktivt end T4.

Ved stofskifteproblemer forstås det normalt at skjoldbruskkirtlen ikke producerer tilstrækkelige mængder stofskiftehormoner. Så er det vel logisk at behandle dette med det aktive hormon, T3, som kroppen anvender?
Dette er et temmelig retorisk spørgsmål, fordi hvad lægerne gør, i hvert fald siden 1960’erne, er at foreskrive syntetisk T4 (Euthyrox/Eltroxin). Når T4 er i kroppen, omdannes T4 til T3 (gennem nyrer, lever, milt og hjerne – og talrige andre skjoldbruskkirtelhormon-receptorer i hele kroppen),
Mindst 2% af befolkninger har åbenlyse, kliniske symptomer. Hvilket betyder, at vi taler om millioner af mennesker i Storbritannien, potentielt snesevis af millioner i EU og USA.

I skrivende stund, er det muligt af få tilført T3 til din behandling,  alle læger/speciallæger i DK kan udskrive T3 Liothyronin fra Glostrup Apotek 5mcg og 20mcg uden krav om udleveringstilladelse. Din læge kan søge om tilskud 8.10.2018

Et nyt studie om “lykkepiller” er frigivet den 4 februar 2017-  Original på engelsk og her i Videnskab.dk og  TV2 artikel


TSH
Thyreoidea Stimulerende Hormon (TSH) styrer som alle andre endokrine funktioner i kroppen et feedback-loop som skal regulere stofskiftet.
Hvis du har et højt T4 niveau, registreres dette af hypofysen, som sidder dybt i hjernen. Som svar på dette reducerer hypofysen produktionen af TSH. Da TSH er det hormon, der instruerer skjoldbruskkirtlen til at producere T4/T3, vil produktionen af disse således falde. [Der er faktisk flere trin, men dette er de væsentligste].
Hvis T4 falder for meget, vil hypofysen skride til handling og producere mere TSH. Til gengæld vil skjoldbruskkirtlen stimuleres til at fremstille mere T4, og sådan fortsætter det. Op og ned, op og ned, op og ned.
TSH er normalt det der bliver målt for at beslutte, hvorvidt en person har stofskifteproblemer. Hvis TSH er højt betyder det, at TSH forsøger at »drive« skjoldbruskkirtlen til handling. Du kan også bruge TSH til at bestemme T4-doser, der kræves som substitutionsterapi. Hvis niveauet af TSH er lavt, tyder det på at du laver for meget T4. Hvis niveauet af TSH er højt (lavt stofskifte), tyder det på din krop laver for lidt hormon. Hvis niveauet af TSH er lavt, tyder det på at din krop laver for meget hormon (højt stofskifte).
TSH og T4 får meget omtale, T3 får meget lidt omtale, eller næsten ingen. Det er, fordi det er her den medicinske profession befinder sig nu. Hypothyroidisme (lavt stofskifte) betyder høj TSH og lav T4. Hyperthyroidisme (højt stofskifte) betyder lav TSH og højt T4 og højt T3.

Her er nogle hovedpunkter, som Royal College of Physicians (RCP) og British Thyroid Association (BTA) har at sige om sagen.

Den eneste validerede test af skjoldbruskkirtlens funktion er ved blodprøver, som skal omfatte serum TSH og et mål af frit thyroxin (T4).” Overvældende beviser understøtter brugen af Thyroxin (T4) alene i behandlingen af hypothyroidisme. Thyroxin (T4) ordineres sædvanligvis som levothyroxin. Vi anbefaler ikke ordination af yderligere Trijiodthyronin (T3) i de for øjeblikket tilgængelige medikamenter, herunder Armour Thyroid, da det er i strid med normal fysiologi og ikke er videnskabeligt bevist at være til nogen gavn for patienterne, og kan være skadeligt. [Der findes, så vidt vides, ingen videnskabenlig evidens for langtidseffekt af hverken Eltroxin/Euthyrox, Thyroid og Liothyronin Red.]

 

En sidebemærkning – (Yderligere oplysninger)

Jeg bør nævne her, at RCP er blevet bedt mange gange om at citere referencer til forskning/undersøgelser, der viser ” overvældende beviser understøtter brugen af thyroxin (T4 alene) “, men til dato har de ikke givet nogen. En Freedom of Information (FOI) anmodning om, at RCP giver en sådan dokumentation, bliver igen mødt med stilhed. En anmodning blev fremsat via ” ‘Ask for Evidence’ website, som samarbejder med ‘Sense About Science‘ beder om beviser for sikkerheden og effekten af T4 medicin som er standardbehandling for hypothyroidisme. Denne anmodning blev givet til RCP som svarede med angivelse af:

 “RCP vejledning er baseret på udtalelsen fra et ekspertpanel, der blev midlertidigt dannet til dette formål.
Der er derfor ikke indsamlet beviser for deres personlige udtalelser og RCP har derfor ikke nogen dokumentation for deres konklusioner.”

Begrænsning af diagnosticering og behandling af hypothyreose ved alene at måle T4 og TSH, og intet andet, er den tilgang, der synes at blive brugt i konventionel medicin verden rundt.
47115752_sDr. Kendrick har for nylig modtaget en e-mail fra en person i Singapore som fortæller, at deres læge var ved at blive straffet for ordination af T3 til patienter- imod singaporeanske medicinske regler. I Storbritannien er T3 blodprøven næsten forbudt, og de medicinske myndigheder gør det næsten umuligt at ordinere T3 i enhver form.

I Storbritannien blev en læge ved navn Dr. Gordon Skinner gentagne gange slæbt foran General Medical Council (GMC) for ordination af T4 til patienter, hvis T4 og TSH niveauer var i “normalområdet”.  Han blev også angrebet for at ordinere medicin af animalsk udvundet skjoldbruskkirtel fra grise [på engelsk ofte forkortet til NDT – natural dessicated thyroid, som er en kombination af T4 og T3 og som i Danmark kendes som Thyroid red.] til sine patienter – som han følte ville gavne dem. Han er nu død. Det er muligt at disse konstante og gentagne bestræbelser på at slå ham ud, kan have haft en indvirkning på hans helbred.

Nu er der ingen tvivl om, at dette område er meget komplekst, og de der kender dette område ved, at det er vigtigt at holde tingene så enkle som muligt. Det er vigtigt at anføre et par punkter:

Blodprøver, især TSH, er langt fra 100% pålidelig, for at sige det mildt. Faktisk har den mand, der har udviklet testen i Storbritannien, på Amersham International i Wales, fortalt mig, at testen er næsten værdiløs, i mange tilfælde (især kontinuerlige prøver, når patienter tager stofskiftehormoner).
Omdannelsen af T4 til T3 kan reduceres betydeligt hos nogle mennesker. Så disse personer kan have normal T4 og TSH, men de er stadig hypothyroide. For dem, der er interesseret i dette punkt, er der tale om en genfejl (deiodinase 2) i en stor del af befolkningen, som medfører svækket evne til at konvertere T4 til T3 hvilket blandt andet resulterer i reducerede T3 niveauer i hjernen, som igen kan føre til humørsvingninger og andre såkaldte mentale udsving.
DR Kendrick nævner dette ene eksempel for at gøre det klart, at der er solid videnskabelig dokumentation for at understøtte, at det er muligt at være funktionelt “hypothyroid’ med normale blodprøver.

DR. Kendrick vil ikke gå i yderligere detaljer om, hvordan T4 binding og konvertering i forskellige organer kan påvirkes af stresshormoner, inflammation, traumer, binyrebarkinsufficiens, manglende konvertering af enzymer i væv, og diverse infektioner. Det simple budskab er, at det er muligt at have nok T4 og end dog T3 i dit blod, men disse hormoner har reduceret “biotilgængelighed”. Dette er ikke kvaksalveri og ren fantasi. Dette er reelt og målbart, og du kan finde undersøgelser om dette i peer-reviewed medicinske tidsskrifter.
Dertil kommer at rigtig mange rapporterer om væsentlige forbedringer i patienternes helbred ved at tage thyroxin T4, med normale blodprøver, og også animalsk udvundet stofskiftemedicin, på trods af ”normale” blodprøver.

Men mest sigende er det dog, mener Dr. Kendrick, at hundreder, ja tusinder af patienter fortæller deres læger, at selv om deres blodprøver er normale, har de det forfærdeligt, og at de har det så meget bedre, når de har fået medicinsk kombinationsbehandling med T4 og T3 eller Thyroid.

 

Sammenligning af brug af SSRI-præparater og »utraditionelle” behandlinger for Hypothyroidisme

DR Kendrick synes, det er fascinerende at sammenligne behandling af depression med SSRI-præparater til hypothyreose patienter, der klager over, at de er utilpasse, trods ‘normale’ T4 og TSH blodprøver.
I dag siger næsten alle læger, at depression skyldes et lavt niveau af serotonin i hjernen. Det er derfor, de ordinerer SSRI (antidepressive):

»Antallet af recepter på antidepressive er på et år, lidt flere end antallet af mennesker i den vestlige verden.«

Dette sker til trods for, at:

“Der fandtes ingen korrelation mellem serotonin genoptagelses inhiberende styrke og antidepressive virkning. Ingen vidste, om SSRI hæves eller sænkes; det er stadig ikke kendt. Der var ingen tegn på, at behandlingen korrigerer noget.«

Kort sagt, ved formodning om depression, er der ingen blodprøver, ingen måde at måle effekten af antidepressive. De ordineres alene på baggrund af patientens symptomer. Ligeledes er der ingen tvivl om, at SSRI har betydelige bivirkninger, hvoraf nogle er meget, meget alvorlige f.eks. øget selvmords tendens. De er også vanedannende, og patienterne kan ende med at sidde fast på dem i årevis.

Ligeledes er kliniske data på dette område grueligt forvrænget:

Det er sagt, at klassen af antidepressive kendt som selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), dybest set er ubrugelige til behandling af depression hos børn og voksne. Dette er ikke nyt for FDA. Allerede den 23. september 2004 under vidneudsagn ved en høring i Parlamentets Tilsyn og Undersøgelsers Udvalg for Energi og Handel, drøftede Dr. Robert Temple, FDA direktør for Office of Medical Policy, agenturets gennemgang af virkningen af SSRI på børn.”
“Samlet set, ” sagde Dr. Temple, “understøtter effektdata resultater fra 15 undersøgelser i pædiatrisk medicin, ikke virkningen af disse lægemidler i pædiatriske populationer.

Også i 2004 blev en undersøgelse lavet de var skjulte ikke publicerede data samt publicerede undersøgelser af fem SSRI præparater. Undersøgelsen blev lavet af Kim Kendall, vicedirektør for Royal College of Physicians (RCP), Forskningsenheden i London, for at hjælpe med at analysere forskning at udarbejde de kliniske retningslinjer for britiske tilsynsmyndigheder. Undersøgelsen fund blev offentliggjort i det anerkendte lægetidsskrift; The Lancet. Kim Kendalls vurdering var at:

 “Disse data bekræfter, hvad vi fandt i voksne med mild til moderat depression:
SSRI er ikke bedre end placebo, og det giver ikke mening i at bruge noget, der øger risikoen for selvmord.”

I 2005 offentliggjorde British Medical Journal en anden undersøgelse, der konkluderede, at SSRI er ikke mere effektiv end placebo og ikke reducerer depression. I december 2006 udtalte SSRI ekspert og forfatter til “The Antidepressiv Era,” Dr. David Healy ved en FDA høring at:

”Effekten af SSRI er blevet stærkt overdrevet, mens de faktiske undersøgelser viser, at kun én ud af ti patienter reagerer specifikt til en SSRI snarere end end ikke specifik faktor eller placebo. ”

En undersøgelse fra februar 2008 af Irving Kirsch, College of Physicians (RCP) ved University of Hull han var den første til at undersøge både offentliggjorte og ikke offentliggjorte beviser for effektiviteten af selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), som tegner sig for 16 millioner NHS recepter om året. Den største undersøgelse af sin art konkluderede, at antidepressive midler ikke virker. Mere end £291,000,000 blev brugt på antidepressive i 2006, herunder næsten £120,000,000 til SSRI. = ca. 1.210.837.896 DKK.

Kritikere klager over, at industri-finansierede undersøgelser præsenteres således, at de overdriver fordele og skjuler bivirkninger.

“Disse omfatter manglende offentliggørelse af negative resultater, brug af flere effektmål og selektiv præsentation af dem, der er positive, flere præsentationer af positive resultater, og udelukkelse af visse emner fra analyser, ” siger forfatteren tilEr Psykiatri til salg,” Joanna Moncrieff.

Vi står her med en meget interessant medicinsk gåde. På den ene side, er læger mere end ivrige efter at ordinere antidepressiv medicin udelukkende baseret på patienternes symptomer. Der er Ikke behov for nogen blodprøver, og ingen beviser for, at de faktisk virker for det store flertal af mennesker.
På den anden side, hvis patienterne vover at sige, at de har det bedre ved medicinering af T4, når deres blodprøver er normale, eller hvis de siger, at de har det bedre ved en kombination af T3 og T4 / Thyroid bliver de afvist som “psykiske tilfælde”. Hvilket er en promedicinsk måde at sige, ”du opfinder dine symptomer, og vi tror ikke på dig.” Ligeledes hvis en patient klager over vedvarende symptomer, og siger at de ikke har det bedre, når de tager T4 (eller T3 og T4) og deres blodprøve resultater viser ‘normal’ bliver de igen anklaget for at være ”psykiske tilfælde”

“Du kan ikke få det bedre, fordi dine blodprøver siger du var aldrig har været syg. Så du skal ikke have behandling. ” 

”Hvis du tør behandle patientens symptomer vil du blive angrebet og udelukket fra medicinsk praksis.”

Dr Kendrick har længe og grundigt undersøgt sagen og har ikke fundet noget bevis for at T3, i den dosis, der er brug for, forårsager nogen væsentlige medicinske problemer. Han har lyttet til gentagne vidnesbyrd fra folk, der føler, at de har oplevet forbedringer i deres helbred efter de har fået tilført T3.

Fordi Dr Kendrick anses for at have alternative synspunkter om medicinske spørgsmål, kontaktes han af mange mennesker for at hjælpe med at fremme deres »alternative« ideer. Mange af disse ”alternativer” finder Dr Kendrick bindegale og han smiler sødt og kommer videre. Men Dr Kendrick har fundet beviser på, at et stort antal mennesker er effektivt hypothyroide, med ‘normale’ blodprøver. Beviserne er overvældende. Både fra et videnskabeligt/fysiologisk grundlag, og også på baggrund af patienternes vidnesbyrd.

Dr Kendrick er overbevist om, at den medicinske profession i øjeblikket gør disse mennesker en stor bjørnetjeneste, og at retningslinjerne for behandling af ‘hypothyroidisme’ er stive, autokratiske, og ganske enkelt forkerte.

Som ved alle medicinske spørgsmål, som Dr Kendick skriver om, har han ingen finansielle forbindelser til nogen eller noget, med hensyn til behandling af stofskiftepatienter. Jeg håber bare denne artikel kan have en vis positiv effekt. For det virker meget klart for mig, at mange tusinde, hundredtusinder af mennesker lider unødigt. Og jeg ønsker det skal stoppe, siger MD Kendrick

 

Yderligere efterskrift

Hvad der bliver savnet af alle er, at mere end 300.000 britiske statsborgere (15% – og millioner på verdensplan) har en normalt fungerende skjoldbruskkirtel, men hormonet kirtlen udskiller når ikke ind i cellerne, hvor det skulle gøre sit arbejde. Det er de mennesker, der har brug for T3, i kombinations-behandling. med T4, T3 alene eller NDT (Thyroid).

RCP undervisningsplan nævner ikke muligheden for en ikke-hypothyroid tilstand, hvor patienter lider de samme symptomer og tegn på hypothyreoidisme (lavt stofskifte), de kan have brug for at blive behandlet med en anden medicin eller et andet hormon. Når disse patienter klager over vedvarende symptomer, når de behandles med T4 monoterapi, får mange en forkert diagnose, som kan være:

ME, CFS, FM, depression, funktionelle somatoforme lidelser – eller endda alderdom  – og sendt afsted uden yderligere undersøgelser eller behandling. Dette er en alvorlig sag, som RCP og BTA vælger at ignorere.

Kilde:
http://drmalcolmkendrick.org/  
Uddrag, frit oversat af Anett Kromann
Udgivet 3.05.2015 –
opdateret 11.03.2019

Referencer:
http://www.scottish.parliament.uk/
http://press.endocrine.org/doi/pdf
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.lawyersandsettlements.com
 http://www.medscape.com/


Du kan læse hele afhandlingen ved at trykke her

I skrivende stund, er det muligt af få tilført T3 til din behandling,  alle læger i DK kan udskrive
T3 Liothyronin fra Glostrup Apotek 5mcg og 20mcg uden behov for udleveringstilladelse.. Din læge kan søge om tilskud.


Opdateret 11.03.2019

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »