Virkninger af syntetisk T4 behandling eller TSH undertrykkende syntetisk T4 behandling på forbrænding og kropsbygning.

Baggrund:

TSH undertrykkende doser af syntetisk T4 har sideeffekter på knogler og kredsløbet men det er usikkert om det har nogen effekt på forbrændingen. Målet med dette forsøg var at afgøre om kvinder der modtager TSH undertrykkende doser af syntetisk T4 har nogen ændringer i forbrænding eller kropsbygning.

Metoder:

Forsøget var en sammenligning mellem 3 grupper af kvinder: 26 kvinder fik TSH undertrykkende syntetisk T4 doser, 80 kvinder fik behandling med syntetisk T4 så de klinisk havde normal stofskiftefunktion (TSH inden for ref.) og 16 raske kvinder, som havde normal stofskiftefunktion, blev brugt som kontrolgruppe. Der blev foretaget målinger af hvilestofskiftet, direkte kalorimetri, hvor forbrug af ilt og udskillelse af kuldioxid og urin måles, indirekte kalorimetri hvor madens termogene effekt blev målt (madens termogene effekt er den stigning i forbrænding der sker når man har spist), energiforbrug ved fysisk aktivitet ved hjælp af accelerometre (påspændte sensorer som registrerer bevægelse og dermed energiforbrug). Desuden blev de interviewet om detaljeret kalorieindtag i løbet af 24 timer, og der blev foretaget DEXA scanning. (En DEXA scanning er en røntgenundersøgelse, der bruges til at vurdere en patients risiko for at udvikle knogleskørhed (osteoporose)) for at fastslå mængden af fedt og fedtfri masse i kroppen.

Resultater:

Basalforbrændingen (hvilestofskiftet/kroppens energiforbrug når den er i hvile) øges ikke hos kvinder i behandling med T4 og med supprimeret TSH. Faktisk var basalforbrændingen 4% lavere hos kvinderne i behandling med T4 som havde supprimeret TSH end hos de raske kontroller.

Basalforbrændingen (hvilestofskiftet/kroppens energiforbrug når på den er i hvile) hos kvinder i behandling med T4 og med normalt TSH var 10% lavere end hos de raske kontroller.

Den lavere basalforbrænding hos personer i behandling med T4 kan skyldes et lavere cellulært niveau af T3.

Hvilestofskiftet pr. kg. kropsvægt hos kvinder som fik behandling med T4 var 6% lavere end hos kvinderne som fik TSH undertrykkende T4 behandling, og det var 4% lavere end hos kontrolgruppen af raske kvinder. Niveauet af frit T3 var direkte forbundet med niveauet af hvilestofskiftet og var 10% lavere hos kvinderne som fik behandling med T4, sammenlignet med de andre 2 grupper. Grupperne af forsøgspersoner varierede ikke i målinger af energiforbrug, kalorieindtag og kropsbygning.

Konklusioner: TSH undertrykkende behandling med T4 har ikke nogen sideeffekt på energiforbrug eller kropsbygning hos kvinder.

Til gengæld er (ikke TSH undertrykkende) behandling med T4, forbundet med en lavere forbrænding, selv om TSH ligger inden for grænserne. Dette kan være pga. lavere niveau af frit T3, som muligvis giver en lavere forbrænding i forskellige væv og dermed bidrager med reduceret energiforbrug i kroppen.

Kilde:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26700485
Frit oversat af H. Hykkelbjerg
Udgivet 8.03.2017
Opdateret 02.02.2020

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »