Danske hypothyreosepatienter (lavt stofskifte) er opmærksomme på anden medicinsk behandling
Af Nina Oksa

Danske forskere viser, at mange hypothyreosepatienter (lavt stofskifte) har det dårligt på levothyroxin (Eltroxin/Euthyrox).
Når de skifter medicin til kombinationsmedicin, hvor stofskiftehormonet T3 indgår, får de fleste det bedre.
Det bedste resultat hos patienter i behandling med medicin, er tørret skjoldbruskkirtel ekstrakt fra grise (Thyreoid på dansk fra Glostrup og Thyroid på engelsk fra henholdsvis USA, Canada og Thailand).

I Danmark øgedes ordination af T3 (i kombination med T4) med 600 % og Thyroid med 100 % i 2013, et resultat af, at danske endokrinologer i en opfølgende undersøgelse rapporterede til det medicinske tidsskrift European Thyroid Journal, at de stort set tilskriver ændringen Helle Sydendals bog “Få livet tilbage” lanceret i begyndelsen af samme år. I bogen giver Sydendal en detaljeret redegørelse for hendes helbredelse af hypothyroidisme med kombinationsbehandling, hvor stofskiftehormonet T3 (Liothyronin) er inkluderet sammen med levothyroxin (Euthyrox), en såkaldt kombinationsbehandling.

Året efter forespurgte forskerne patienter, som skiftede behandling fra levothyroxin T4, til kombinationsbehandling, om at deltage i en online undersøgelse.

Der blev patienterne bedt om bl.a. at angive, hvilke symptomer, de havde ved mono levothyroxin T4 behandling.

Om hvordan kombinationsbehandling, ændrede deres velbefindende og hvordan det hjalp helbredet.

Hvad deres prøver viste ved diagnose og ved sidste blodprøvetagning. Om den ordinerende læge var specialist eller alment praktiserende læge, og om hvem der justerede deres hormon dosering.

 

Symptomer på levothyroxin (Eltroxin/Euthyrox)

Forskningsresultaterne viser, at mange af patienterne havde symptomer, trods behandling med levothyroxin. Af de 293 deltagerne i undersøgelsen rapporterede 82 procent, at de havde fem eller flere af de elleve undersøgte symptomer (se tabel).

Når patienterne blev bedt om at svare på, hvilke symptomer de troede var det værste ved levothyroxin sagde de;

 • 27 % træthed
 • 17 % energi mangel
 • 11 % kognitive problemer
 • 10 % muskulære symptomer
 •  8 %  vægt problemer

Forskning viser, at alle disse symptomer kan forklares ved mangel på hormonet T3.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem, om den behandlende læge var specialist eller praktiserende læge, samt antallet af tilbageværende symptomer.

 

Antal patienter med klassiske hypothyreose symptomer på levothyroxin (Eltroxin/Euthyrox) T4

tilninaoksesskriv

Patienter i kombinations terapi

Blandt deltagerne, var 43 %, der blev behandlet med kombinationsbehandling bestående af:

 • Syntetisk T4 (Eltroxin/Euthyrox)
 • Syntetisk T3 (Liothyronin)
 • 50 procent i behandling med Thyroid.

De forskellige former for behandling, som patienter fik i tidspunktet for undersøgelsen var:

 • 28 % T3 i form af 5 mikrogram tabletter (fremstillet på Glostrup Apotek)
 • 13 % T3 i form af 20 mikrogram tabletter
 • 1 %  T3 i ukendt form
 • 39 % Thyreoid (fås fra Glostrup Apotek)
 • 11 % Thyroid købt online på recept
 • 7%  anden T4 / T3 behandling
 • 1 % samtidig behandling med Thyroid og T3

 

Effekten af kombinationsbehandling

Positive virkninger af kombinationsbehandlingen blev set hos 84 procent. Blandt dem, betegnet;

 • 19 procent behandlingen som “mirakuløs”
 • 43 procent som “meget bedre”
 • 22 procent “bedre”
 • 6 procent “ingen forskel”
 • 2 procent “nedbrudt”

Resten svarede ikke. Det ville have været Interessant, hvis forskerne undersøgte forekomsten af de undersøgte symptomer, efter skift af behandling.

 

Specialister Vs. Læger

Ved diagnosen var TSH under den nedre referenceværdi på 26 procent hos deltagerne, uanset om behandleren var specialist eller praktiserende læge.

Ved den sidste blodprøve var TSH 0,01 til 1,0 mU / l, hos 54 procent og 1,0-2,5 mU / I, hos 14 procent uanset ordinerende læger. Patienter behandlet med kombinationsbehandling af de praktiserende læger havde ofte en supprimeret (undertrykt) TSH ved sidste prøvetagning, 19 procent sammenlignet med 8 procent.

Patienter, der behandledes med Thyroid af praktiserende læger, har det bedre, end patienter behandlet hos endokrinologer.


Resultatet er interessant;

Patienter behandlet med Thyroid hos almindeligt praktiserende læger havde bedre effekt.

 

Justering af dosis

Hormon dosering hos patienter justeret i videst muligt omfang efter blodprøve, 44 %, men også i vid udstrækning af symptomer, 17 %. Ved 28 % blev doserne korrigeret af patienterne selv.

 

Syntetisk T4 / T3 Vs. Thyroid

Sammenlignet mellem patienter på kombinationsbehandling med syntetisk T4 og T3, og behandling med Thyroid;
Patienter der indtog Thyroid havde bedre selvrapporterede effekter, havde en længere varighed af bedringen og oftere supprimeret TSH.

 

Forskernes argumentation og konklusion

En meget interessant ting, der opstår i den danske forskningsartikel er, at forskerne har fokus på en tidligere gennemført forskningsundersøgelse, hvor lignende symptomer undersøgt hos nydiagnosticerede hypotyreosepatienter, der endnu ikke var påbegyndt behandling.

Blandt dem, selv ubehandlede, var symptomerne mindre hyppige og mindre alvorlige, end med medicinen Eltroxin/Euthyrox.
At behandling med levothyroxin kan forværre hypothyroidisme, viser et tidligere studie i begyndelsen af 2015 af Werneck de Castro et al. og her fra stofskiftesupport.dk

Det danske forskerteam argumenterede i sin artikel for, om årsagerne til, at patienterne ikke bliver raske med levothyroxin T4 behandling.

De giver de mest bemærkelsesværdige forklaringer til patienter med en kronisk sygdom, at det ville være sværere at håndtere det faktum, at nogle patienter bebrejder alt for sin sygdom. Hvad der er bemærkelsesværdigt her er, at de specialister, som disse forskningsresultater henvender sig til, ignorerer det manglende stofskiftehormon T3 som påvirker alle væv og organer, og vælger at lukke øjnene for deres egen forskning.

 

Det danske forskerteam valgte, ikke at være opmærksomme på det gode resultat af kombinationsbehandlingen i sin konklusion, men blot at konstatere, at forskellige medier har øget ordination af kombinationsbehandling, de europæiske retningslinjer for behandling af hypothyreose bliver ikke altid bliver fulgt i Danmark, og at patienter, der behandler sig selv kan være i fare for overbehandling. 

Vi vil sandsynligvis se, at den “tendens”, at patienterne ønsker andet end levothyroxin behandling øges i fremtiden.

Patienterne bliver mere og mere bevidste om den behandling, der virker. Men også bevidste om, hvis behandlingen ikke virker.

 

Resumé

 • Patienterne har mange tilbageværende klassiske hypothyreose symptomer trods Levothyroxin behandling
 • Patienterne har det bedre, når deres levothyroxin skiftes til behandling, hvor det biologisk aktive hormon T3 er inkluderet
 • Patienter der behandles med Thyroid af praktiserende læger har det bedre, end ved behandling hos speciallæger
 • Patienter behandlet med kombinationsbehandling T3 justerer ofte deres doser selv
 • Patienter behandlet med kombinationsbehandling klarer sig godt på trods af, at TSH undertrykkes 00:01 mU / l.
 • Patienter behandlet med Thyroid har det bedre end patienter behandlet med en syntetisk form af kombinationsbehandling
 • Hypotyreosepatienter behandlet med levothyroxin har det værre end hypotyreosepatienter der ikke behandles overhovedet

 

Fakta:

Levothyroxin er en syntetisk variant af stofskiftehormonet thyroxin (T4) i Levaxin og Eltroxin/Euthyrox. Thyroxin er én af mange hormoner en sund skjoldbruskkirtel danner.

Kombinationsbehandling er en behandling, hvor hormonet T3 er inkluderet i en eller anden form. Det kan enten være syntetisk fremstillet T4 / levothyroxin med syntetisk T3 / Liothyronin eller præparater af tørret stofskiftehormon ekstrakt.

Thyroid omfatter alle stofskiftehormonerne og derivater deraf som en sund skjoldbruskkirtel producerer og udskiller. Thyroid har været brugt siden slutningen af 1800 tallet, og bruges stadig med gode behandlingsresultater. Der er ingen undersøgelser, der viser, at niveauet af stofskiftehormon i formuleringerne varierer i store mængder af medicinske præparater til rådighed i dag. Der er ingen undersøgelser, der viser, at disse præparater indeholder urene stoffer, som påstået i nogle medier. Der er ingen undersøgelser, der viser, at behandling med Thyroid er farligt.

I Danmark er ordination af levothyroxin steget med 81 procent mellem 1997 til 2008. Efter Helle Sydendal udgav sin bog “Få livet tilbage” øgedes udskrivningen af T3 recepter kraftigt i Danmark. Bogen er blevet oversat til svensk i 2014.

Glostrup Apotek startede sin produktion af lægemidler med tørret stofskiftehormon ekstrakt, Thyreoid, i 2006 og produktion af syntetisk T3 i 5 og 20 mcg tabletter i 2012. I 2013 steg deres salg af T3 tabletter seks gange, og ordination af Thyreoid ekstrakter med det dobbelte.

(Idag fremstiller Glostrup Apotek ligeledes T3 i 20 mcg, hverken 5 mcg tabletter eller 20 mcg tabletter kræver udleveringstilladelse ifølge lægemiddelstyrelsen og Glostrup Apotek. Thyroid kræver stadig udleveringstilladelse red.)

Konklusioner:
Øget fokus fra medier har ændret recept mønsteret af stofskifehormoner; De europæiske retningslinjer for behandling af hypothyreose bliver ikke altid bliver fulgt i Danmark, og at patienter, der behandler sig selv kan være i fare for overbehandling.

Kilde
https://www.karger.com/Article/Abstract/437262
http://www.eje-online.org/content/154/1/21.long
https://thyroidhormones.wordpress.com
Uddrag herfra frit oversat af Anett Kromann
Udgivet 5 januar 2016
Opdateret 15.02.2017


 

Nyt Om Bivirkninger november 2014

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »