Forskning hormonerne T3 & T4 og og døgnrytmen
W Russell *: RF Harrison *: N Smith: K Darzy: S Shalet: AP Weetman: RJ Ross

 

Tidligere undersøgelser har vist, at 11568821_sTSH når sit maksimum mellem kl. 2 og 4 om natten og sit minimum mellem 4 til 8 om morgenen. TSH styrer cirkulerende niveauer af T4 og T3, og mangel på TSH fører til mangel på stofskiftehormoner. Det forventes derfor, at T4 og T3 også kan have døgnrytmer. Det hedder i studiet, at alt T4 udskilles af skjoldbruskkirtlen, men kun 20% T3 dannes i skjoldbruskkirtlen. Da halveringstiden af T4 i kroppen er anslået til at være omkring syv dage, er det meget længere end de 18 timer for T3. Det bemærkes også, at niveauet af hormoner, der cirkulerer i blodet, bestemmes af både, hvor hurtigt hormonerne produceres og, hvor hurtigt de udskilles fra kroppen.

Formålet med undersøgelsen var, at undersøge de daglige rytmer af Frit T3 og Frit T4, med henblik på at optimere virkningen af hormonerne. For at påvise dette, blev en undersøgelse af 33 raske mennesker iværksat, ved at tage blodprøver, hvert tyvende minut, over en periode på 24 timer.

Alle personer viste en daglig variation i TSH, 86% af dem en daglig variation i Frit T3 og 76% en variation i Frit T4.

Den højeste TSH læsning fandt sted ved 02:40 om morgenen og den højeste Frit T3 læsning omkring 90 minutter senere kl. 4:04. Rytmerne blev mere markant hos nogle personer, end andre, og vi fik at vide, at de kliniske betydninger af de variationer endnu ikke er etableret. Men hypofysen producerer TSH og alle hormoner fra denne kilde, herunder ACTH (adrenokortikotropt hormon, der styrer kortison niveauer), har disse døgnrytmer.

Syntetiske T3 og T4 præparater, der normalt tages om morgenen, frigiver hormoner straks, og T4 stiger indenfor 2 timer. Ifølge forskerne, viser en nylig undersøgelse, at bedre biokemisk kontrol opnås, når medicinen tages om aftenen, men de siger, at selv om kombinationsbehandlinger af T3 og T4 er blevet testet, var den normale døgnrytme ikke blevet anderledes.

 

Kommentarer:

Dr. Jacob Teitlebaum bemærker, at den nye undersøgelse viser, at TSH, frit T3 og frit T4 niveauer svinger i løbet af dagen. Overraskende er det, at TSH niveauet begynder at stige omkring midnat , og rammer bunden omkring 9:00 igen, om morgenen.
T3 niveauer følger et lignende mønster efter TSH niveauet med omkring 90 minutter senere, T4’s foranderlighed var ikke associeret med TSH foranderlighed. Det betyder, at hormonniveauerne er højest om natten mens vi sover – ikke mens vi er vågne, også selvom TSH regulerer T4 på lang sigt (dage til uger). TSH variation i løbet af dagen ser for det meste ud til at spille en rolle i T3 niveauer i løbet af dagen, med lidt eller ingen effekt på T4 variationer i løbet af dagen.

Dette antyder, at det er klogt at finjustere timingen af T3, som er vigtigere at justere end T4.

 

Konsekvenserne er:

TSH varierer bredt i løbet af dagen (en stigning på 72% fra det daglige laveste til sit daglige højeste niveau – næsten 1 mU i gennemsnit og nogle gange over 2 enheder hos nogle mennesker i undersøgelsen) strengt fortolket, er et TSH niveau som den eneste afgørende faktor for om nogen har brug for stofskiftehormon, en endnu mere forkert tilgang, end det har været i fortiden (medmindre det definerer normalområdet baseret på et sæt tidspunkter på dagen testen blev udført) – selvom man gør, er TSH stadig forfærdelig upålidelig.

Det er foreslået, at folk bedre kan tage deres stofskiftemedicin ved sengetid i stedet for om morgenen, og klinisk erfaring har vist, at dette ofte er tilfældet. Denne undersøgelse tyder endvidere på, at stofskiftehormon (især hvis det også indeholder T3, (f.eks. Liothyronin T3 eller Thyroid) bedst kan tages til natten i stedet for om morgenen. Jeg har ofte haft patienter som tager en del af deres medicin senere på dagen.

Om år fra nu af, kan vi måske se, at dette er den foretrukne metode (måske endda give hele dosis ved sengetid). Selv nu, for dem, der ikke klarer sig godt på stofskiftehormon, er det værd at prøve et par uger for at se, hvad der føles bedst.

Kilde:
Thyroid UK
Original artikel
Uddrag frit oversat af Anett Kromann
Udgivet 9. august 2014
Opdateret 9. januar 2017


 

 
TSH’s døgnrytme følger T3.
T3 konverteres fra T4.
Noget forskning peger på, at stigningen i TSH spiller en rolle i konverteringen i lever/nyrer.
Når TSH stiger, så vil der altså bruges T4 til at lave T3, hvilket stemmer fint overens med, at når TSH stiger, så svarer skjoldbruskkirtlen med at producere mere T4.  Joan Lowe

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »